Ateljeesäätiön Islannin taiteilijaresidenssiapuraha | SÍM Residency, Seljavegur

PIKAHAKU!

Avoin haku rahoitettuun taiteilijaresidenssiin Islannissa, Reykjavikissa, syyskussa 2022

Scroll down for the English version!

Studio 7, SÍM Residency Seljavegur. Photo: SÍM

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö myöntää suomalaiselle tai Suomessa asuvalle kuvataiteilijalle apurahan työskentelyyn taiteilijaresidenssissä Islannissa syyskuussa 2022. Residenssi toteutuu yhteistyössä SÍMin, Samband íslenskra myndlistarmanna / The Association of Icelandic Visual Artists, kanssa. SÍMillä on Islannissa kaksi residenssikohdetta. Nyt haettavana oleva residenssipaikka toteutuu SÍM Seljavegurissa, joka on noin 10 minuutin kävelymatkan päässä Reykjavikin vanhasta keskustasta. Residenssijakso on yhden kuukauden pituinen, ajankohta on 2.9.–30.9.2022. Ateljeesäätiö avaa haun pohjoismaiseen residenssikohteeseen, koska säätiön Tokio-vaihdon toteutus ei ole mahdollista koronarajoitusten takia.

Residenssitaiteilijalle varattu huone Seljavegurissa on studio numero 7, joka on 17 m2 asuin- ja työskentelytila. Residenssihuone on tarkoitettu yhdelle henkilölle. Seljavegur-residenssirakennuksessa on tilat yhteensä 11 residenssitaiteilijalle, lisäksi rakennuksessa on residenssitaiteilijoiden käytettävissä yhteisiä projektitiloja sekä paikallisten taiteilijoiden työtiloja. SÍMin residenssitaiteilijat voivat myös käyttää SÍMin yhteistyökumppanien työpajoja (grafiikka, keramiikka, tekstiili tai kuvanveisto) sopimalla asiasta erikseen pajojen aikataulujen ja maksujen mukaan. Residenssitaiteilijoiden keittiö-, oleskelu- ja suihkutilat ovat yhteisissä tiloissa.

Taiteilijalle myönnetään residenssin ajalle työskentelyapuraha, jonka määrä on 2 080,42 euroa. Ateljeesäätiö myöntää tukea myös taiteilijan matkakustannuksiin sekä kattaa residenssin majoituksen eli huoneiston vuokrakulut. Materiaalit taiteilija maksaa itse. Valitun taiteilijan tulee itse ottaa tarvitsemansa sairaus- ym. vakuutukset.

Residenssi on itseohjautuva ja sopii itsenäiseen työskentelyyn tottuneelle. SÍMin residenssiohjelma sisältää myös artist talk- ja open studios -tapahtuman.

Toivomme hakijalta lyhyttä (max yksi A4) työsuunnitelmaa. Työsuunnitelma voi olla osa jotain jo alkanutta projektia tai uuden projektin aloitusta varten. Emme oleta projektin valmistuvan kuukauden aikana, mutta taiteilijan tulee tehdä residenssijakson jälkeen raportti stipendikaudestaan säätiön hallitukselle ja kohdeorganisaatiolle 31.12.2022 mennessä. Arvioimme valinnassa aiempaa taiteellista työskentelyä, residenssijakson hyötyä taiteilijan työskentelylle ja taiteellisen sisällön kiinnostavuutta ja tasoa. Residenssi sopii uran alussa tai keskivaiheella olevalle taiteilijalle. Säätiön kaikissa hauissa ovat etusijalla seuraaviin taiteilijajärjestöihin – Taidemaalariliitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Valokuvataiteilijoiden liitto ja Muu ry – kuuluvat jäsenet.

Residenssipaikasta kiinnostuneet voivat täyttää hakemuksen Ateljeesäätiön sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa: https://ateljeesaatio.gruppo.fi/online-applications/index.php/619525/lang-en 

Hakemus tulee täyttää englanniksi. Hakijan tulee hakemuksessa kertoa työsuunnitelmastaan, lisäksi hakemuksen tulee liittää ansioluettelo ja portfolio (sis. viisi työnäytettä, yksi pdf tiedosto, tiedostokoko max 5 mB). Hakemuksen liitteineen tulee olla palautettu viimeistään 2. kesäkuuta klo 16.00. Valinnan residenssijaksolle tekee Ateljeesäätiön valintatyöryhmä yhteistyössä SÍMin kanssa. Valinnasta tiedotetaan 15.6.2022 mennessä.

Tustustu SÍM Seljavegurin tiloihin virtuaalisesti oheisen 3D-malliesittelyn kautta: https://my.matterport.com/show/?m=red8SGwY5Ld

Tarkempaa tietoa SÍMin tiloista ja toiminnasta myös sivuilla  https://www.sim-residency.info/

Lisätietoja residenssistä ja hakemisesta Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiöstä, www.ateljeesaatio.fi , puh 050 4203062, info@ateljeesaatio.fi

//

Artist Residency Grant offered by The Finnish Artists’ Studio Foundation | SÍM Residency, Seljavegur
Open call for a funded artist residency in Iceland, Reykjavik, September 2022.

The Finnish Artists’ Studio Foundation awards a grant for a Finnish visual artist or visual artist based in Finland to work in an artist residency in Iceland in September 2022. The residency will take place in collaboration with SIM, Samband íslenskra myndlistarmanna / The Association of Icelandic Visual Artists. SIM has two residency sites in Iceland. The residence place now being applied for will take place in SÍM Residency Seljavegur, which is about 10-minute walk from the old city center of Reykjavík. The working period of the one-month residency will be from September the 2nd to September 30th, 2022. The Finnish Artists’ Studio Foundation is happy to open a new cooperation and a call for this artist residency program this year, as it was not possible to carry out our Tokyo exchange due to the COVID-19 situation.

The residency will provide the artist with a 17 m2 private single bedroom/studio, studio 7 in Seljavegur. In addition, there is a shared project space in the basement available for bigger projects. The kitchen, living and shower facilities of the residency are in the common areas. SÍM Residency Seljavegur can host up to 11 resident artists. There are also working studios for local artists. SÍM’s resident artists can use the equipment at the workshops run by SÍM’s partner organizations. Availability and payment need to be arranged directly with workshop staff.

The resident artist is awarded a working grant of EUR 2,080.42 for the duration of the residence. The Studio Foundation also grants support for the artist’s travel expenses and covers the rental costs of the accommodation / residency apartment. The materials are paid by the artist. The resident artist must take out a comprehensive travel insurance to cover any personal injury etc.

The residency is self-directed and suitable for artists who are used to work independently. SIM’s residency program includes also an artist talk and open studios event.

We would like the applicant to present a short (max one A4) work plan. A work plan can be part of a project that has already started or a start for a new project. We do not expect the project to be completed within one month, but the artist must report on his/her scholarship period to the Foundation’s Board of Directors and host organization by 31 December 2022. In the selection, we assess previous artistic work, the benefit of the residency period for the artist’s work and the attractiveness and level of artistic content. The residency is suitable for an artist at the beginning or middle of a career. In all the Foundation’s open calls, the members of the following artists’ associations – Finnish Painters’ Union, Association of Finnish Printmakers, Association of Finnish Sculptors, Association of Photographic Artists and Artists’ Association MUU – are a priority.

Applications should be submitted using the Studio Foundation’s Online Application Service at: https://ateljeesaatio.gruppo.fi/online-applications/index.php/619525/lang-en 

The application must be completed in English. In the application, the applicant must indicate his/her work plan, and in addition, the application must include a CV and portfolio (incl. five work samples, one pdf file, file size max 5 mB). The call closes June 2nd at 4 pm Finnish time. The selection for the residency period is made by the Studio Foundation’s selection panel in cooperation with SÍM. The grant decision will be released by 15 June 2022.

Experience the residency apartment virtually through 3D projection / dollhouse https://my.matterport.com/show/?m=red8SGwY5Ld

Detailed information on SÍM Residency studios etc. can be found :  https://www.sim-residency.info/

More information on the residency and how to apply, please contact: Finnish Artists’ Studio Foundation, tel. 050 4203062, info@ateljeesaatio.fi www.ateljeesaatio.fi