Residenssiyhteistyö

Säätiö on toiminut 2000-luvun alusta lähtien residenssien yhteistyöpisteenä Suomessa taidehallinnon tukemana. Vuosittain vaihtelevasti tämä on käsittänyt eri tehtäviä, joilla on pyritty edistämään kansainvälistä taiteilijaliikkuvuutta ja työskentelymahdollisuuksia sekä Suomessa toimivien residenssiorganisaatioiden kestävää toimintaa. Näitä tavoitteita edistetään mm. vuosittaisin tapaamisin, asiantuntijavierailuin, kansainvälisin yhteyksin, sekä tiedotuksen ja toimialan tiedon keruun avulla.

* Säätiö kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi kotimaisten residenssitoimijoiden toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti ylläpitämällä FAIRE Finnish Artist Residency Network verkoston sivustoa www.fairenetwork.com sekä sosiaalisen median kanavia Instagramissa ja Facebookissa

* Säätiö järjestää kotimaisten residenssitoimijoiden vuosittaisia tapaamisia ja antaa asiantuntija-apua ja tietoja hyvistä käytänteistä mm. aloittaville residenssihankkeille.

* Säätiö kerää tilastointitietoa kotimaisista residensseistä, mm. taiteilijavierasmääristä, jotta alan muutoksista saadaan seurantatietoa.

* Säätiö välittää taiteilijoille tietoa residenssien hakumahdollisuuksista. Säätiö käy myös mielellään kertomassa residenssipaikoista esimerkiksi luovan alan opiskelijoille yhteistyössä oppilaitosten kautta.